GENERALITAT DE CATALUNYA

Presidents de la Generalitat

 

1359

Les Corts Catalanes de 1358-1359, reunides a Barcelona, Vilafranca del Penedès i Cervera, creen la Diputació del General de Catalunya

1r.

1359-1362

Berenguer de Cruïlles, bisbe de Girona

2n.

1363-1364?

Romeu Sescomes, bisbe de Lleida (1ª. vegada)

3r.

1364?-1365

Ramon Gener o Janer, canonge de la Seu d’Urgell (1ª. vegada)

4t.

1365-1367

Bernat Vallès, canonge de la seu de Barcelona

 

1367

Les Corts Catalanes de 1367, reunides a Vilafranca del Penedès, suspenen el càrrec de Diputat Resident (President de la Generalitat)

Regents

---

1367-1370

Pere Vicenç

---

1370-1375

Bernat Bussot

 

1375

Les Corts Catalanes de 1375, reunides a Lleida, restauren el càrrec de Diputat Resident (President de la Generalitat)

Presidents de la Generalitat

Repeteix 2n.

1375-1376

Romeu Sescomes, bisbe de Lleida (2ª. vegada)

5è.

1376

Joan I, comte d’Empúries (1387-1398)

6è.

1376-1377

Guillem de Guimerà i d'Abella, regent del gran Priorat de Catalunya del Sobirà i Militar Orde Hospitaler de Sant Joan de Jerusalem

7è.

1377-1378

Galceran de Besora i de Cartellà, almoiner de Santa Maria de Ripoll

Repeteix 3r.

1379-1380

Ramon Gener o Janer, canonge de la Seu d’Urgell (2ª. vegada)

8è.

1380

Felip d’Anglesola, canonge de la seu de Tarragona

9è.

1381-1383

Pere de Santamans, canonge de la seu de Tortosa

10è.

1384-1389

Arnau Descolomer, prevere de Girona

11è.

1389-1396

Miquel de Santjoan, canonge de la seu de Girona

12è.

1396-1413

Alfons de Tous, rector de l’església de Santa Maria del Pi, a Barcelona

13è.

1413-1416

Marc de Vilalba, ex-abat de Ripoll, primer abat de Santa Maria de Montserrat (1ª. vegada)

14è.

1416-1419

Andreu Bertran, bisbe de Barcelona

15è.

1419-1422

Joan Desgarrigues, comanador de Masdéu (Trullars) del Sobirà i Militar Orde Hospitaler de Sant Joan de Jerusalem

16è.

1422-1425

Dalmau de Cartellà i Despou, abat de Santa Maria de Ripoll, de Santa Maria d’Amer i de Sant Cugat del Vallès

17è.

1425-1428

Felip de Malla, ardiaca major de la seu de Barcelona

18è.

1428-1431

Domènec Ram i Lanaja, cardenal, bisbe de Lleida

Repeteix 13è.

1431-1434

Marc de Vilalba, ex-abat de Ripoll, primer abat de Santa Maria de Montserrat (2ª. vegada)

19è.

1434-1437

Pere de Palou, canonge de la seu de Barcelona

20è.

1437-1440

Pere de Darnius, canonge sagristà de la seu de Girona

21è.

1440-1443

Antoni d'Avinyó i de Moles, abat de Santa Maria de Montserrat

22è.

1443-1446

Jaume Francesc Folc de Cardona i de Gandia, després bisbe de Vic, de Girona i d’Urgell i cardenal

23è.

1446-1449

Pero Ximénez de Urrea i de Bardaixí, arquebisbe de Tarragona

24è.

1449-1452

Bertran Samasó, abat de Santa Maria de Ripoll

25è.

1452-1455

Bernat Guillem Samasó, abat de Sant Pere d’Àger

26è.

1455-1458

Nicolau Pujades, ardiaca de Santa Maria del Mar, a Barcelona

27è.

1458-1461

Antoni Pere Ferrer, abat de Santa Maria de Montserrat

GUERRA CIVIL CATALANA (1462-1472)

GENERALITAT DE CATALUNYA OPOSADA A JOAN II

GENERALITAT DE CATALUNYA FAVORABLE A JOAN II

Presidents

Diputats de la Generalitat

28è.

1461-1464

Manuel de Montsuar i Mateu, canonge de la seu de Lleida

---

1463-1470

Bernat de Saportella, senyor de la Torre de la Portella i

29è.

1464-1467

Francesc Colom, ardiaca del Vallès a la seu de Barcelona

 

 

de Tordera de Cervera

30è.

1467-1470

Ponç Andreu de Vilar, abat comendatari de Ripoll (1ª. vegada)

 

 

 

31è.

1470-1473

Miquel Samsó, abat de Sant Salvador de Breda

---

1470-1473

Guillem Ramon de Montcada i de Vilaragut, prior de Tortosa

GENERALITAT DE CATALUNYA

Presidents de la Generalitat

32è.

1473-1476

Joan Maurici de Ribes, abat del monestir de Nostra Senyora la Real de Perpinyà

33è.

1476-1478

Miguel Delgado (+15-XII-1478), abat de Santa Maria de Poblet

34è.

1478-1479

Pere Joan de Llobera (substitut), monjo sagristà de Sant Joan de les Abadesses

35è.

1479-1482

Berenguer de Sos, canonge degà de la seu de Barcelona i bisbe electe de Sàsser (Sardenya)

36è.

1482-1485

Pere (Folc) de Cardona, bisbe d'Urgell, canceller i administrador de l’abadia de Solsona,

després arquebisbe de Tarragona i lloctinent de Catalunya

Repeteix 30è.

1485-1488

Ponç Andreu de Vilar, abat comendatari de Ripoll (2ª. vegada)

37è.

1488-1491

Juan Payo Coello, abat de Poblet, nomenat per Ferran II el Catòlic

38è.

1491-1494

Joan de Peralta, abat de Santa Maria de Montserrat i bisbe de Vic

---

1494

Pere de Terrades, canonge sagristà de la seu de Girona, elegit el 22-VII-1494 i mort de pesta sis dies després sense haver jurat el càrrec

39è.

1494-1497

Francí Vicenç, prior de la catedral de Tarragona

40è.

1497-1500

Pedro de Mendoza, abat de Santa Maria de Santes Creus

41è.

1500-1503

Alfons d'Aragó, bisbe de Tortosa i després arquebisbe de Tarragona

42è.

1503-1504

Ferrer Nicolau de Gualbes i Desvalls (+1-III-1504), canonge de la seu de Barcelona

43è.

1504-1506

Gonzalo Fernández de Heredia i de Bardají (substitut), arquebisbe de Tarragona

44è.

1506-1509

Lluís Desplà, ardiaca major de la seu de Barcelona

45è.

1509-1512

Jordi Sanç, paborde de la catedral de València

46è.

1512-1514

Joan II d'Aragó, castellà d'Amposta, comte de Ribagorça i duc de Luna,

 

 

lloctinent general d’Aragó el 1513, sent substituït per incompatibilitat de càrrecs

47è.

1514-1515

Jaume Fiella (substitut), degà i canonge de la seu de Barcelona

48è.

1515-1518

Esteve de Garret, ardiaca de la seu de Tortosa

49è.

1518-1521

Bernat de Corbera, canonge de la seu de Barcelona

---

1521

Lluís de Cardona i Enríquez, abat de Santa Maria de Solsona i després bisbe de Barcelona i arquebisbe de Tarragona.

 

(absent a Flandes no va arribar a temps per prendre posessió del càrrec)

50è.

1521-1524

Joan Margarit i de Requesens, ardiaca de la seu de Girona i després bisbe de Girona

51è.

1524-1527

Lluís de Cardona i Enríquez, abat de Santa Maria de Solsona i després bisbe de Barcelona i arquebisbe de Tarragona

52è.

1527-1530

Francesc Solsona, canonge de la seu de Lleida

53è.

1530-1533

Francesc Oliver i de Boteller, canonge de la seu de Tortosa

54è.

1533-1536

Dionís de Carcassona, canonge de la seu de Lleida

55è.

1536-1539

Joan Pasqual, canonge de la Seu d'Urgell

---

1539

Girolamo Doria, arquebisbe de Tarragona (absent, no va prendre posessió del càrrec)

56è.

1539-1542

Jeroni de Requesens i Roís de Liori, bisbe d'Elna i després bisbe de Tortosa

57è.

1542-1545

Miquel Puig, abat de Santa Maria de Serrateix, després bisbe d’Elna, bisbe d’Urgell i bisbe de Lleida

58è.

1545-1548

Jaume Caçador, canonge de la Seu de Barcelona i bisbe de Barcelona el 1545

59è.

1548-1551

Miquel d’Oms i de Sentmenat, canonge de la seu d'Elna (1ª. vegada)

60è.

1551-1552

Onofre de Copons i de Vilafranca (+9-II-1552), canonge de la seu de Tarragona

61è.

1552

Miquel de Ferrer i Marimon (substitut, +23-VIII-1552),

gran prior de Catalunya del Sobirà i Militar Orde Hospitaler de Sant Joan de Jerusalem, de Rodes i de Malta

62è.

1552-1553

Joan de Tormo  (substitut, +13-I-1553), bisbe de Vic

63è.

1553-1554

Miquel de Tormo (substitut), prior de Sant Pere de Besalú

64è.

1554-1557

Francesc Jeroni Benet, ardiaca de Santa Maria del Mar,a Barcelona

65è.

1557-1559

Pere Àngel Ferrer i Despuig (+17-XI-1559), abat comendatari de Sant Cugat del Vallès

66è.

1559-1560

Ferran de Lloaces i Peres (substitut), bisbe de Tortosa

Repeteix 59è.

1560-1563

Miquel d’Oms I de Sentmenat, canonge de la seu d'Elna (2ª. vegada)

67è.

1563-1566

Onofre Gomis, canonge i cabiscol de la Seu d’Urgell

68è.

1566-1569

Francesc Giginta, abat de Santa Maria d'Amer

69è.

1569-1572

Benet de Tocco, ex-abat de Montserrat, bisbe de Vic i després bisbe de Girona i bisbe de Lleida (1ª. vegada)

70è.

1572-1575

Jaume Cerveró, canonge de la seu de Tortosa

71è.

1575-1578

Pere Oliver de Boteller i de Riquer, canonge de la seu de Tortosa (1ª. vegada)

Repeteix 69è.

1578-1581

Benet de Tocco, ex-abat de Montserrat, ex-bisbe de Vic, bisbe de Girona i després bisbe de Lleida (2ª. vegada)

72è.

1581-1584

Rafael d'Oms i Llull, ardiaca de la seu de Tarragona

73è.

1584

Jaume Bauló (+13-XII-1584), canonge de la seu de Vic

Repeteix 71è.

1584-1587

Pere Oliver de Boteller i de Riquer (substitut, +IV-1587), canonge de la seu de Tortosa (2ª. vegada)

74è.

1587

Martí Joan de Calders (substitut), prior de Sant Marçal de Montseny

75è.

1587-1590

Francesc Oliver de Boteller, abat de Santa Maria de Poblet (1a. vegada)

76è.

1590-1593

Jaume Caçador i Claret, bisbe de Girona

77è.

1593-1596

Miquel d'Agullana i de Miquel, ardiaca de l’Empordà i canonge de la seu de Girona

Repeteix 75è.

1596-1598

Francesc Oliver de Boteller (+V-1598), abat de Santa Maria de Poblet (2a. vegada)

78è.

1598-1599

Francesc Oliveres (substitut), canonge de la seu de Girona

79è.

1599-1602

Jaume Cordelles i Oms, canonge de la seu de Barcelona

80è.

1602-1605

Bernat de Cardona i Queralt, abat de Sant Miquel de Cuixà i de Camprodon

81è.

1605-1608

Pere Pau Caçador i d'Aguilar-Dusai, canonge de la seu de Barcelona, baró de Mur

82è.

1608-1611

Onofre d'Alentorn i de Botella, ardiaca de Benasc i canonge de la seu de Lleida

83è.

1611-1614

Francesc de Sentjust i de Castre, abat de Santa Maria d'Arles

84è.

1614-1616

Ramon d'Olmera i Alemany (+20-VIII-1616),

comanador de Vilafranca del Penedès del Sobirà i Militar Orde Hospitaler de Sant Joan de Jerusalem, de Rodes i de Malta

85è.

1616-1617

Miquel d'Aimeric i de Codina (substitut), abat de Sant Cugat del Vallès

86è.

1617-1620

Lluís de Tena Gómez, bisbe de Tortosa

87è.

1620-1623

Benet Fontanella, abat del monestir de Sant Pere de Besalú

88è.

1623-1626

Pere de Magarola i Fontanet, bisbe d'Elna i després bisbe de Vic i bisbe de Lleida

89è.

1626-1629

Francesc Morillo, canonge ardiaca de la Seu d'Urgell

90è.

1629-1632

Pere Antoni Serra  (+17-II-1632), bisbe de Lleida

91è.

1632

Esteve Salacruz (substitut), abat de Sant Pere de Galligants

92è.

1632-1635

García Gil Manrique, bisbe de Girona i bisbe de Barcelona des de 1633

93è.

1635-1638

Miquel d'Alentorn i de Salbà, abat del monestir de Sata Maria d'Amer i de Santa Maria de Roses

94è.

1638-1641

Pau Claris i Casademunt (+27-II-1641), canonge de la Seu d'Urgell

95è.

1641

Josep Soler (substitut), canonge de la Seu d’Urgell

96è.

1641-1644

Bernat de Cardona i de Raset, ardiaca major i canonge de Girona i després bisbe de Girona

97è.

1644-1647

Gispert d'Amat i Desbosci de Sant Vicenç, abat de Sant Pere de Galligants i després abat de Santa Maria de Ripoll

98è.

1647-1650

Andreu Pont d’Osseja, abat del monestir de Sata Maria d'Amer i de Santa Maria de Roses

99è.

1650-1654

Paolo del Rosso, canonge degà de la seu de Barcelona

100è.

1654-1656

Francesc Pijoan, ardiaca de l’Empordà i canonge de la seu de Girona

101è.

1656-1659

Josep Jeroni Besora, canonge de la seu de Lleida

102è.

1659-1662

Pau d'Àger i d'Orcau, comanador del Sobirà i Militar Orde Hospitaler de Sant Joan de Jerusalem, de Rodes i de Malta

103è.

1662-1665

Jaume de Copons i de Tamarit, ardiaca d’Andorra i canonge de la Seu d’Urgell, després bisbe de Vic i bisbe de Lleida

104è.

1665-1668

Josep de Magarola i de Grau, abat del monestir de Sant Pere de Camprodon

105è.

1668-1671

Joan de Vallgornera, paborde i canonge de la seu de Tortosa

106è.

1671-1674

Josep de Camporrells i de Sabater, ardiaca d’Andorra i canonge de la Seu d’Urgell

107è.

1674-1677

Esteve Mercadal i Dou, ex-bisbe de Barcelona i ardiaca i canonge de Vic

108è.

1677-1680

Alonso de Sotomayor, bisbe de Barcelona

109è.

1680-1683

Josep Sastre i Prats, ex-abat de Santa Maria d’Amer, abat de Sant Pere i Sant Pau del Camp, de Barcelona

110è.

1683-1686

Baltasar de Muntaner i de Sacosta, paborde de Berga i després abat de Sant Cugat del Vallès

111è.

1686-1689

Antoni de Saioli de Quarteroni, canonge de la seu de Barcelona

112è.

1689-1692

Benito Ignacio de Salazar, bisbe de Barcelona

113è.

1692-1695

Antoni de Planella i de Cruïlles, abat de Sant Pere de Besalú (1a. vegada)

114è.

1695-1698

Rafael de Pinyana i Galvany, canonge de la seu de Tortosa

115è.

1698-1701

Climent de Solanell i de Foix (+9-II-1701), paborde de la col·legiata de Sant Pere d'Àger

116è.

1701

Josep Antoni Valls i Pandutxo (substitut), ardiaca de Sant Llorenç, a la seu de Tarragona

Repeteix 113è.

1701-1704

Antoni de Planella i de Cruïlles, abat de Besalú (2a. vegada)

117è.

1704-1705

Francesc de Valls i Freixa (+26-IX-1705), cambrer del monestir de Sant Pere de Camprodon

118è.

1706-1707

Josep Grau (substitut), degà del capítol de la seu de Solsona

119è.

1707-1710

Manuel de Copons i d'Esquerrer, cambrer de Sant Pere de Banyoles

120è.

1710-1713

Francesc Antoni de Solanell i de Montellà, abat de Sant Pere de Galligants i abat de Sant Cugat del Vallès

121è.

1713-1714

Josep de Vilamala, sagristà de Sant Esteve de Banyoles

CATALUNYA SENSE AUTONOMIA

 

16-IX-1714

Abolició de les constitucions de Catalunya per James Fitz-James Stuart, duc de Berwick, en nom del rei Felip V

 

16-I-1716

Els Decrets de Nova Planta posen fi als Furs i constitucions dels Estats de la Corona d’Aragó

 

1810-1813

Catalunya és incorporada a l’Imperi Francès

 

11-XII-1813

Pel Tractat de Valençay Napoleó retorna Espanya a Ferran VII

 

1813-1914

Catalunya sense autonomía dins d’Espanya

 

6-IV-1914

Establiment de la Mancomunitat de Catalunya

MANCOMUNITAT DE CATALUNYA

Presidents del Consell Permanent

---

1914-1917

Enric Prat de la Riba (Lliga Regionalista, LlR)

---

1917-1924

Josep Puig i Cadafalch (Lliga Regionalista, LlR)

MANCOMUNITAT GOVERNATIVA

Presidents del Consell Permanent

---

1924-1925

Alfons Sala i Argemí

 

20-III-1925

Supressió de la Mancomunitat en virtut de la Disposició Transitòria Cinquena de l'Estatut Provincial de 20 de març de 1925

CATALUNYA SENSE AUTONOMIA

 

1925-1931

Catalunya sense autonomía dins d’Espanya

REPÚBLICA CATALANA (dins d’una Federació de Repíbliques Ibèriques)

President

---

14/17-IV-1931

Francesc Macià i Llussà (Esquerra Republicana de Catalunya, ERC)

GENERALITAT DE CATALUNYA

Presidents

122è.

1931-1933

Francesc Macià i Llussà (+25-XII-1933) (Esquerra Republicana de Catalunya, ERC)

123è.

1933-1934

Lluís Companys i Jover (1a. vegada) (Esquerra Republicana de Catalunya, ERC)

7-X-1934

El govern de la Segona República intervé l’autonomia de Catalunya

---

1934-1935

Francisco Jiménez Arenas (Militar), president accidental de la Generalitat

Governadors Generals de Catalunya

2-I-1935

Llei que declara suspesa l’autonomia de Catalunya

---

10-I/9-IV1935

Manuel Portela y Valladares, comte consort de Bryas (Independiente)

---

23-IV/28-X-1935

Joan Pic i Pon (Partido Republicano Radical, PRR)

---

28-X-/27-XI-1935

Eduardo Alonso y Alonso (Independent), interí com President de l’Audiència Territorial

---

27-XI/16-XII-1935

Ignasi Villalonga i Villalba (Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA)

---

16/18-XII-1935

Joan Maluquer i Viladot (Lliga Catalana, LlC), interí

---

1935-1936

Fèlix Escalas i Chamení (Independent)

---

17/29-II-1936

Joan Moles i Ormella (Republicà independent)

President

Repeteix 123è.

1936-1939

Lluís Companys i Jover (2a. vegada) (Esquerra Republicana de Catalunya, ERC)

CATALUNYA SENSE AUTONOMIA

9-IV-1938

Després de l’ocupació de Lleida el general Francisco Franco suprimeix l’autonomia de Catalunya

1939-1977

Catalunya sense autonomía dins d’Espanya

Presidents a l’exili

R 123è.

1939-1940

Lluís Companys i Jover (2a. vegada) (Esquerra Republicana de Catalunya, ERC), a l'exili des del febrer de 1939

124è.

1940-1954

Josep Irla i Bosch  (Esquerra Republicana de Catalunya, ERC), president interí a l'exili

125è.

1954-1977

Josep Tarradellas i Joan, president a l'exili fins l'octubre de 1977

Presidents

29-IX-1977

El govern d’Adolfo Suárez deroga la llei franquista del 9-IV-1938 que suprimia l’autonomia de Catalunya

125è.

1977-1980

Josep Tarradellas I Joan (Independent)

126è.

1980-2003

Jordi Pujol i Soley

(Convergència Democràtica de Catalunya, CDC, amb Unió Democràtica de Catalunya, UDC, dins de la coalició Convergència i Unió, CiU)

127è.

2003-2006

Pasqual Maragall i Mira (Partit dels Socialistes de Catalunya, PSC)

128è.

2006-2010

José Montilla Aguilera (Partit dels Socialistes de Catalunya, PSC)

129è.

2010-2016

Artur Mas i Gavarró

(Convergència Democràtica de Catalunya, CDC, amb Unió Democràtica de Catalunya, UDC, dins de la coalició Convergència i Unió, CiU)

130è.

2016-2017

Carles Puigdemont i Casamajó (Convergència Democràtica de Catalunya, CDC, dins de la coalició Junts pel Sí)

28-X-2017

Segons l’Article 155 de la Constitució Espanyola l’administració de Catalunya passa a ser exercida pel Govern de l’Estat

Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola

---

2017

Soraya Sáenz de Santamaría Antón (Partido Popular), Vicepresidenta del Gobierno, Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, assumeix les

funcions de l’administració de la Generalitat de Catalunya segons l’Article 155 de la Constitució Espanyola