Governs de Catalunya

 

República Catalana, presidència de Francesc Macià i Llussà (1931)
Generalitat Provisional, presidència de Francesc Macià i Llussà (1931-1932)
Generalitat de Catalunya, presidència de Francesc Macià i Llussà (1932-1933)
Generalitat de Catalunya, presidència de Lluís Companys i Jover (1933-1934)
Generalitat de Catalunya, període d'excepció (1934-1936)
Generalitat de Catalunya, presidència de Lluís Companys i Jover (1936-1939)
Generalitat Provisional, presidència de Josep Tarradellas i Joan (1977-1980)
Generalitat de Catalunya, presidència de Jordi Pujol i Soley (1980-2003)
Generalitat de Catalunya, governs tripartits (2003-2010)
Generalitat de Catalunya, presidència d’Artur Mas i Gavarró (2010-2016)
Generalitat de Catalunya, presidencia de Carles Puigdemont i Casamajó (2016-2017)
Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola (des de 2017)
 
 
 
 
 
 
República Catalana, presidència de Francesc Macià i Llussà
1r. Govern de Francesc Macià i Llussà (15-IV-1931/28-IV-1931)
Generalitat Provisional, presidència de Francesc Macià i Llussà
2n. Govern de Francesc Macià i Llussà (28-IV-1931/8-V-1931)
2n. Govern de Francesc Macià i Llussà (8-V-1931/9-XI-1931), 1r. reajustament governamental 
2n. Govern de Francesc Macià i Llussà (9-XI-1931/29-XII-1931), 2n. reajustament governamental 
2n. Govern de Francesc Macià i Llussà (29-XII-1931/3-X-1932), 3r. reajustament governamental
2n. Govern de Francesc Macià i Llussà (3-X-1932/19-XII-1932), 4t. reajustament governamental
Generalitat de Catalunya, presidència de Francesc Macià i Llussà 
Govern de Joan Lluhí i Vallescà (19-XII-1932/24-I-1933) 
Govern de Carles Pi i Sunyer (24-I-1933/7-II-1933) 
Govern de Carles Pi i Sunyer (7-II-1933/4-X-1933), reajustament governamental 
Govern de Miquel Santaló i Parvorell (4-X-1933/8-X-1932) 
Govern de Miquel Santaló i Parvorell (4-X-1933/25-XII-1932, en funcions fins el 3-I-1934), reajustament governamental 
Generalitat de Catalunya, presidència de Lluís Companys i Jover 
1r. Govern de Lluís Companys i Jover (3-I-1934/28-VI-1934) 
1r. Govern de Lluís Companys i Jover (28-VI-1934/18-IX-1934), 1r. reajustament governamental 
1r. Govern de Lluís Companys i Jover (18-IX-1934/13-X-1934), 2n. reajustament governamental 
Generalitat de Catalunya, període d'excepció 
Govern de Francisco Jiménez Arenas (7-X-1934/10-I-1935) 
Govern de Manuel Portela Valladares (10-I-1934/4-IV-1935) 
Govern de Manuel Portela Valladares (4-IV-1935/23-IV-1935), reajustament governamental 
1r. Govern de Joan Pich i Pon (23-IV-1935/2-V-1935) 
2n. Govern de Joan Pich i Pon (2-V-1935/28-X-1935) 
Govern interí d'Eduardo Alonso y Alonso (28-X-1935/27-XI-1935) 
Govern d'Ignasi Villalonga i Villalba (27-XI-1935/16-XII-1935) 
Govern interí de Joan Maluquer i Viladot (16-XII-1935/18-XII-1935) 
Govern de Fèlix Escalas i Chamení (18-XII-1935/17-II-1936) 
Govern de Joan Moles i Ormella (17-II-1936/29-II-1936) 
Generalitat de Catalunya, presidència de Lluís Companys i Jover  
1r. Govern de Lluís Companys i Jover (1-III-1936/30-III-1936), continuació i 3r. reajustament governamental 
1r. Govern de Lluís Companys i Jover (30-III-1936/13-V-1936), 4t. reajustament governamental 
1r. Govern de Lluís Companys i Jover (13-V-1936/26-V-1936), 5è. reajustament governamental 
2n. Govern de Lluís Companys i Jover (26-V-1936/31-VII-1936) 
1r. Govern de Joan Casanovas i Maristany (31-VII-1936/6-VIII-1936) 
2n. Govern de Joan Casanovas i Maristany (6-VIII-1936/28-IX-1936) 
1r. Govern de Josep Tarradellas i Joan (28-IX-1936/17-XII-1936) 
2n. Govern de Josep Tarradellas i Joan (17-XII-1936/3-IV-1937) 
3r. Govern de Josep Tarradellas i Joan (3-IV-1937/16-IV-1936) 
4t. Govern de Josep Tarradellas i Joan (16-IV-1937/5-V-1937) 
3r. Govern de Lluís Companys i Jover (5-V-1937/29-VI-1937) 
4t. Govern de Lluís Companys i Jover (29-VI-1937/9-II-1939)  
Generalitat Provisional, presidència de Josep Tarradellas i Joan  
Govern de Josep Tarradellas i Joan (5-XII-1977/19-X-1978) 
Govern de Josep Tarradellas i Joan (19-X-1978/22-III-1979), 1r. reajustament governamental 
Govern de Josep Tarradellas i Joan (22-III-1979/15-XII-1979), 2n. reajustament governamental 
Govern de Josep Tarradellas i Joan (15-XII-1979/8-V-1980), 3r. reajustament governamental 
Generalitat de Catalunya, presidència de Jordi Pujol i Soley
1r. Govern de Jordi Pujol i Soley (8-V-1980/24-VIII-1982) 
1r. Govern de Jordi Pujol i Soley (24-VIII-1982/16-XI-1982), 1r. reajustament governamental 
1r. Govern de Jordi Pujol i Soley (16-IX-1982/8-VI-1983), 2n. reajustament governamental 
1r. Govern de Jordi Pujol i Soley (8-VI-1983/14-VI-1983), 3r. reajustament governamental 
1r. Govern de Jordi Pujol i Soley (14-VI-1983/17-V-1984), 4t. reajustament governamental 
1r. Govern de Jordi Pujol i Soley (17-V-1984/18-VI-1984), 5è. reajustament governamental 
2n. Govern de Jordi Pujol i Soley (18-VI-1984/19-XII-1985) 
2n. Govern de Jordi Pujol i Soley (19-XII-1985/9-V-1986), 1r. reajustament governamental 
2n. Govern de Jordi Pujol i Soley (9-V-1986/27-II-1987), 2n. reajustament governamental 
2n. Govern de Jordi Pujol i Soley (27-II-1987/23-IV-1987), 3r. reajustament governamental 
2n. Govern de Jordi Pujol i Soley (23-IV-1987/4-VII-1988), 4t. reajustament governamental 
3r. Govern de Jordi Pujol i Soley (4-VII-1988/22-X-1989) 
3r. Govern de Jordi Pujol i Soley (22-X-1989/19-XII-1989), 1r. reajustament governamental 
3r. Govern de Jordi Pujol i Soley (19-XII-1989/4-IV-1991), 2n. reajustament governamental 
3r. Govern de Jordi Pujol i Soley (4-IV-1991/15-IV-1992), 3r. reajustament governamental 
4t. Govern de Jordi Pujol i Soley (15-IV-1992/14-IX-1992) 
4t. Govern de Jordi Pujol i Soley (14-IX-1992/22-XII-1992), 1r. reajustament governamental 
4t. Govern de Jordi Pujol i Soley (22-XII-1992/6-V-1993), 2n. reajustament governamental 
4t. Govern de Jordi Pujol i Soley (6-V-1993/18-XI-1994), 3r. reajustament governamental 
4t. Govern de Jordi Pujol i Soley (18-XI-1994/1-II-1995), 4t. reajustament governamental 
4t. Govern de Jordi Pujol i Soley (1-II-1995/15-V-1995), 5è. reajustament governamental 
4t. Govern de Jordi Pujol i Soley (15-VI-1995/11-I-1996), 6è. reajustament governamental 
5è. Govern de Jordi Pujol i Soley (11-I-1996/7-VI-1996) 
5è. Govern de Jordi Pujol i Soley (7-VI-1996/30-VII-1997), 1r. reajustament governamental 
5è. Govern de Jordi Pujol i Soley (30-VII-1997/29-XI-1999), 2n. reajustament governamental 
6è. Govern de Jordi Pujol i Soley (29-XI-1999/3-II-2000) 
6è. Govern de Jordi Pujol i Soley (3-II-2000/3-IV-2000), 1r. reajustament governamental 
6è. Govern de Jordi Pujol i Soley (3-IV-2000/17-I-2001), 2n. reajustament governamental 
6è. Govern de Jordi Pujol i Soley (17-I-2001/5-II-2001), 3r. reajustament governamental 
6è. Govern de Jordi Pujol i Soley (5-II-2001/20-XI-2001), 4t. reajustament governamental 
6è. Govern de Jordi Pujol i Soley (20-XI-2001/4-XI-2002), 5è. reajustament governamental 
6è. Govern de Jordi Pujol i Soley (4-XI-2002/20-XII-2003), 6è. reajustament governamental 
Generalitat de Catalunya, governs tripartits 
Govern de Pasqual Maragall i Mira (20-XII-2003/28-I-2004) 
Govern de Pasqual Maragall i Mira (28-I-2004/2-II-2004), 1r. reajustament governamental 
Govern de Pasqual Maragall i Mira (2-II-2004/20-II-2004), 2n. reajustament governamental 
Govern de Pasqual Maragall i Mira (20-II-2004/15-X-2004), 3r. reajustament governamental 
Govern de Pasqual Maragall i Mira (15-X-2004/17-III-2005), 4t. reajustament governamental 
Govern de Pasqual Maragall i Mira (17-III-2005/20-IV-2006), 5è. reajustament governamental 
Govern de Pasqual Maragall i Mira (20-IV-2006/13-V-2006), 6è. reajustament governamental 
Govern de Pasqual Maragall i Mira (13-V-2006/28-XI-2006), 7è. reajustament governamental 
Govern de José Montilla Aguilera (28-XI-2006/1-III-2008)  
Govern de José Montilla Aguilera (1-III-2008/29-XII-2010), 1r. reajustament governamental 
Generalitat de Catalunya, presidència d’Artur Mas i Gavarró
1r.Govern d’Artur Mas i Gavarró (29-XII-2010/27-XII-2012)
2n. Govern d’Artur Mas i Gavarró (27-XII-2012/22-VI-2015)
2n. Govern d’Artur Mas i Gavarró (22-VI-2015/16-XI-2015), 1r. reajustament governamental
2n. Govern d’Artur Mas i Gavarró (16-XI-2015/12-I-2016), 2n. reajustament governamental
Generalitat de Catalunya, presidência de Carles Puigdemont i Casamajó
Govern en funcions de Carles Puigdemont i Casamajó (12-I-2016/14-I-2016)
Govern de Carles Puigdemont i Casamajó (14-I-2016/3-VII-2017)
Govern de Carles Puigdemont i Casamajó (3/5-VII-2017), 1r. reajustament governamental, 1a. fase
Govern de Carles Puigdemont i Casamajó (5-VII-2017/14-VII-2017), 1r. reajustament governamental, 2a. fase
Govern de Carles Puigdemont i Casamajó (14-VII-2017/26-X-2017), 2n. reajustament governamental
Govern de Carles Puigdemont i Casamajó (26/28-X-2017), 3r. reajustament governamental
Generalitat de Catalunya, període d’aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola
Govern d’Espanya presidit per Mariano Rajoy Brey (des del 28-X-2017) delegat a Catalunya en Soraya Sáenz de Santamaría Antón
 
Sigles
                    

Nota

En color groc figuren els canvis de titular d’un departament respecte el govern anterior i les modificacions de les competències de les conselleries.

 

República Catalana

1r. Govern de Francesc Macià i Llussà (15-IV-1931/28-IV-1931)

President de la Generalitat

Francesc Macià i Llussà (ERC)

President_Macia.jpg

Conseller de Política Interior

Ventura Gassol i Rovira (ERC)

Conseller de Defensa

Joan Casanovas i Maristany (ERC)

Conseller de Finances

Casimir Giralt i Bullich (PRR)

Conseller d’Economia i Treball

Manuel Serra i Moret (USC)

Conseller d’Instrucció Pública

Rafael Campalans i Puig (USC)

Conseller d’Obres Públiques

Salvador Vidal i Rosell (UGT)

Conseller de Comunicacions

Manuel Carrasco i Formiguera (PCR)

 

Generalitat Provisional

2n. Govern de Francesc Macià i Llussà (28-IV-1931/8-V-1931)

President de la Generalitat

Francesc Macià i Llussà (ERC)

Conseller de Governació i Conseller interí de Justícia i Dret

Joan Casanovas i Maristany (ERC)

Conseller de Finances

Casimir Giralt i Bullich (PRR)

Conseller d’Economia i Treball

Manuel Serra i Moret (USC)

Conseller d’Instrucció

Ventura Gassol i Rovira (ERC)

Conseller de Foment i Agricultura

Salvador Vidal i Rosell (UGT)

Conseller de Sanitat i Beneficència

Manuel Carrasco i Formiguera (PCR)

 

2n. Govern de Francesc Macià i Llussà (8-V-1931/9-XI-1931), 1r. reajustament governamental

President de la Generalitat

Francesc Macià i Llussà (ERC)

Conseller de Governació i Conseller interí de Justícia i Dret

Joan Casanovas i Maristany (ERC)

Conseller de Justícia i Dret

Pere Comes i Calvet (ERC)

Conseller de Finances

Casimir Giralt i Bullich (PRR)

Conseller d’Economia i Treball

Manuel Serra i Moret (USC)

Conseller d’Instrucció

Ventura Gassol i Rovira (ERC)

Conseller de Foment i Agricultura

Salvador Vidal i Rosell (UGT)

Conseller de Sanitat i Beneficència

Manuel Carrasco i Formiguera (PCR)

 

2n. Govern de Francesc Macià i Llussà (9-XI-1931/29-XII-1931), 2n. reajustament governamental

President de la Generalitat

Francesc Macià i Llussà (ERC)

Conseller de Governació

Joan Casanovas i Maristany (ERC)

Conseller de Justícia i Dret

Pere Comes i Calvet (ERC)

Conseller de Finances

Casimir Giralt i Bullich (PRR)

Conseller d’Economia i Treball

Manuel Serra i Moret (USC)

Conseller d’Instrucció Pública

Ventura Gassol i Rovira (ERC)

Conseller de Foment i Agricultura

Josep Jové i Surroca (UGT)

Conseller de Sanitat i Beneficència

Manuel Carrasco i Formiguera (PCR)

 

2n. Govern de Francesc Macià i Llussà (29-XII-1931/3-X-1932), 3r. reajustament governamental

President de la Generalitat i Conseller d’Agricultura

Francesc Macià i Llussà (ERC)

Vicepresident i Conseller de Foment

Joan Casanovas i Maristany (ERC)

Conseller de Governació

Josep Tarradellas i Joan (ERC)

Conseller de Justícia i Dret

Pere Comes i Calvet (ERC)

Conseller de Finances

Casimir Giralt i Bullich (PRR)

Dimití el 22-III-1931,es reintegrà el 22-IV-1931 i cessà el 16-IX-1931

Conseller d’Economia i Treball

Manuel Serra i Moret (USC)

Conseller d’Instrucció Pública

Ventura Gassol i Rovira (ERC)

Conseller d’Obres Públiques

Joan Casanovas i Maristany (ERC)

Conseller de Sanitat i Assistència Social

Josep Jové i Surroca (ex-UGT)

 

2n. Govern de Francesc Macià i Llussà (3-X-1932/19-XII-1932), 4t. reajustament governamental

President de la Generalitat i Conseller d’Agricultura

Francesc Macià i Llussà (ERC)

Conseller de Governació

Josep Tarradellas i Joan (ERC)

Conseller de Justícia i Dret

Pere Comes i Calvet (ERC)

Conseller de Finances

Carles Pi i Sunyer (ERC)

Conseller d’Economia

Manuel Serra i Moret (USC)

Conseller d’Instrucció

Ventura Gassol i Rovira (ERC)

Conseller d’Obres Públiques

Joan Lluhí i Vallescà (ERC)

Conseller de Sanitat i Assistència Social

Antoni Xirau i Palau (ERC)

Conseller de Treball

Francesc Xavier Casals i Vidal (ERC)

 

Generalitat de Catalunya

Govern de Joan Lluhí i Vallescà (19-XII-1932/24-I-1933)

President de la Generalitat

Francesc Macià i Llussà (ERC)

Conseller Delegat de la Presidència, Cap del Consell Executiu i

Conseller d’Obres Públiques

Joan Lluhí i Vallescà (ERC)

Conseller de Governació i Sanitat

Josep Tarradellas i Joan (ERC)

Conseller de Justícia i Dret

Pere Comes i Calvet (ERC)

Conseller d’Hisenda

Carles Pi i Sunyer (ERC)

Conseller d’Agricultura i Economia

Antoni Xirau i Palau (ERC)

Conseller de Cultura

Ventura Gassol i Rovira (ERC)

Conseller de Treball i Assistència Social

Francesc Xavier Casals i Vidal (ERC)

 

Govern de Carles Pi i Sunyer (24-I-1933/7-II-1933)

President de la Generalitat

Francesc Macià i Llussà (ERC)

Conseller Delegat i Conseller de Finances

Carles Pi i Sunyer (ERC)

Conseller de Governació

Josep Irla i Bosch (ERC)

No arribà a ocupar el càrrec.

 Interí Joan Selves i Carner (ERC), Conseller d’Agricultura i Economia

Conseller de Justícia i Dret

Pere Corominas i Muntanya (ERC)

Conseller d’Agricultura i Economia

Joan Selves i Carner (ERC)

Conseller de Cultura

Ventura Gassol i Rovira (ERC)

Conseller de Treball i Obres Públiques

Francesc Xavier Casals i Vidal (ERC)

Conseller de Sanitat i Assistència Social

Josep Dencàs i Puigdollers (ERC)

 

Govern de Carles Pi i Sunyer (7-II-1933/4-X-1933), reajustament governamental

President de la Generalitat

Francesc Macià i Llussà (ERC)

Conseller Delegat i Conseller de Finances

Carles Pi i Sunyer (ERC)

Conseller de Governació

Joan Selves i Carner (ERC)

Conseller de Justícia i Dret

Pere Corominas i Muntanya (ERC)

Conseller d’Agricultura i Economia

Pere Mias i Codina (ERC)

Conseller de Cultura

Ventura Gassol i Rovira (ERC)

Conseller de Treball i Obres Públiques

Francesc Xavier Casals i Vidal (ERC)

Conseller de Sanitat i Assistència Social

Josep Dencàs i Puigdollers (ERC)

 

Govern de Miquel Santaló i Parvorell (4-X-1933/8-X-1933)

President de la Generalitat

Francesc Macià i Llussà (ERC)

Conseller Primer

Miquel Santaló i Parvorell (ERC)

Conseller de Governació

Pere Mestres i Albet (ERC)

Conseller de Justícia i Dret

Pere Corominas i Muntanya (ERC)

Conseller de Finances

Carles Pi i Sunyer (ERC)

Conseller d’Agricultura i Economia

Joan Ventosa i Roig (USC)

Conseller de Cultura

Ventura Gassol i Rovira (ERC)

Conseller de Treball i Obres Públiques

Martí Barrera i Maresta (ERC)

Conseller de Sanitat i Assistència Social

Josep Dencàs i Puigdollers (ERC)

 

Govern de Miquel Santaló i Parvorell (8-X-1933/25-XII-1933, en funcions fins el 3-I-1934), reajustament governamental

President de la Generalitat

Francesc Macià i Llussà (ERC) (+ 25-XII-1933)

Joan Casanovas i Maristany, President del Parlament,

interí entre el 25-XII-1933 i el 3-I-1934

Conseller Primer i Conseller de Finances

Miquel Santaló i Parvorell (ERC)

Conseller de Governació

Pere Mestres i Albet (ERC)

Conseller de Justícia i Dret

Pere Corominas i Muntanya (ERC)

Conseller d’Agricultura i Economia

Joan Ventosa i Roig (USC)

Conseller de Cultura

Ventura Gassol i Rovira (ERC)

Conseller de Treball i Obres Públiques

Martí Barrera i Maresta (ERC)

Conseller de Sanitat i Assistència Social

Josep Dencàs i Puigdollers (ERC)

 

1r. Govern de Lluís Companys i Jover (3-I-1934/28-VI-1934)

President de la Generalitat

Lluís Companys i Jover (ERC)

President_Companys.jpg

Conseller de Governació

Joan Selves i Carner (ERC)

Conseller de Justícia i Dret

Joan Lluhí i Vallescà (ERC)

Conseller de Finances

Martí Esteve i Guau (ACR)

Conseller d’Economia i Agricultura

Joan Comorera i Soler (USC)

Conseller de Cultura

Ventura Gassol i Rovira (ERC)

Conseller de Treball i Obres Públiques

Martí Barrera i Maresta (ERC)

Conseller de Sanitat i Assistència Social

Josep Dencàs i Puigdollers (ERC)

 

1r. Govern de Lluís Companys i Jover (28-VI-1934/18-IX-1934), 1r. reajustament governamental

President de la Generalitat

Lluís Companys i Jover (ERC)

Conseller de Governació i Sanitat

Josep Dencàs i Puigdollers (ERC)

Conseller de Justícia i Dret

Joan Lluhí i Vallescà (ERC)

Conseller de Finances

Martí Esteve i Guau (ACR)

Conseller d’Economia i Agricultura

Joan Comorera i Soler (USC)

Conseller de Cultura

Ventura Gassol i Rovira (ERC)

Conseller de Treball i Obres Públiques

Martí Barrera i Maresta (ERC)

 

1r. Govern de Lluís Companys i Jover (18-IX-1934/13-X-1934), 2n. reajustament governamental

President de la Generalitat

Lluís Companys i Jover (ERC)

Conseller de Governació

Josep Dencàs i Puigdollers (ERC)

Conseller de Justícia i Dret

Joan Lluhí i Vallescà (ERC)

Conseller de Finances

Martí Esteve i Guau (ACR)

Conseller d’Economia i Agricultura

Joan Comorera i Soler (USC)

Conseller de Cultura

Ventura Gassol i Rovira (ERC)

Conseller de Treball

Martí Barrera i Maresta (ERC)

Conseller d’Obres Públiques i Assistència Social i Sanitària

Pere Mestres i Albet (ERC)

 

Generalitat de Catalunya, període d'excepció

Govern de Francisco Jiménez Arenas (7-X-1934/10-I-1935)

Governador General accidental de Catalunya i President accidental de la Generalitat

Francisco Jiménez Arenas (Militar)

 

Govern de Manuel Portela Valladares (10-I-1934/4-IV-1935)

Governador General de Catalunya i President de la Generalitat

Manuel Portela Valladares (C)

 

Govern de Manuel Portela Valladares (4-IV-1935/23-IV-1935), reajustament governamental

Governador General de Catalunya i President de la Generalitat

Manuel Portela Valladares (C)

Delegat del Governador General de Catalunya

Joan Pich i Pon (PRR)

 

1r. Govern de Joan Pich i Pon (23-IV-1935/2-V-1935)

Governador General de Catalunya i President de la Generalitat

Joan Pich i Pon (PRR)

Conseller sense cartera

Joan Vallès i Pujals (LC), des del 29-IV-1935

Conseller sense cartera

Lluís Duran i Ventosa (LC), des del 29-IV-1935

Conseller sense cartera

Alfred Sedó i Peris-Mencheta (PRR), des del 29-IV-1935

Conseller sense cartera

Pere Huguet i Puigderrajols (PRR), des del 29-IV-1935

Conseller sense cartera

Fèlix Escalas i Chamení (LC), des del 29-IV-1935

 

2n. Govern de Joan Pich i Pon (2-V-1935/28-X-1935)

Governador General de Catalunya i President de la Generalitat

Joan Pich i Pon (PRR)

Conseller de Governació

Lluís Jové i Nonell (CEDA), des del 15-V-1935

Conseller de Justícia i Dret

Josep Lluís de Prat i de Lezcano (tècnic vinculat a la CEDA), des del 18-V-1935

Conseller de Finances

Fèlix Escalàs i Chamení (LC)

Conseller d’Economia i Agricultura

Alfred Sedó i Peris-Mencheta (PRR), des del 3-V-1935

Conseller de Cultura

Lluís Duran i Ventosa (LC)

Conseller de Treball

Àngel Torrens i Dalmau (CEDA), des del 15-V-1935

Conseller d’Obres Públiques

Joan Vallès i Pujals (LC), des del 3-V-1935

Conseller d’Assistència Sanitària

Pere Huguet i Puigderrajols (PRR)

Conseller d’Assistència Social

Pere Huguet i Puigderrajols (PRR), entre el 2-V-1935 i el 18-V-1935

Raül Roviralta i Astoul (tècnic), des del 18-V-1935

 

Govern interí d’Eduardo Alonso y Alonso (28-X-1935/27-XI-1935)

Governador General interí de Catalunya i President interí de la Generalitat

Eduardo Alonso y Alonso (Independent)

Conseller de Governació

Lluís Jové i Nonell (CEDA)

Conseller de Justícia i Dret

Josep Lluís de Prat i de Lezcano (tècnic vinculat a la CEDA), des del 18-V-1935

Conseller de Finances

Fèlix Escalàs i Chamení (tècnic vinculat a la LC)

Conseller d’Economia i Agricultura

Alfred Sedó i Peris-Mencheta (PRR)

Conseller de Cultura

Lluís Duran i Ventosa (LC)

Conseller de Treball

Àngel Torrens i Dalmau (CEDA)

Conseller d’Obres Públiques

Joan Vallès i Pujals (LC)

Conseller d’Assistència Sanitària

Pere Huguet i Puigderrajols (PRR)

Conseller d’Assistència Social

Raül Roviralta i Astoul (tècnic)

 

Govern d’Ignasi Villalonga i Villalba (27-XI-1935/16-XII-1935)

Governador General de Catalunya, President de la Generalitat i

Conseller de Justícia

Ignasi Villalonga i Villalba (DRV-CEDA), des del 19-XI-1935

Conseller de Governació

Lluís Jové i Nonell (CEDA), des del 30-XI-1935

Conseller de Justícia i Dret

Josep Lluís de Prat i de Lezcano (tècnic vinculat a la CEDA), des del 18-V-1935

Conseller de Finances

Fèlix Escalàs i Chamení (tècnic vinculat a la LC),

entre el 27-XI-1935 i el 30-XI-1935

Alfred Sedó i Peris-Mencheta (PRR), des del 30-XI-1935

Conseller d’Economia i Agricultura

Alfred Sedó i Peris-Mencheta (PRR)

Conseller de Cultura

Lluís Duran i Ventosa (LC)

Conseller de Treball

Àngel Torrens i Dalmau (CEDA), des del 30-XI-1935

Conseller d’Obres Públiques

Joan Vallès i Pujals (LC)

Conseller de Sanitat i Assistència Social

Ramon Barbat i Miracle (PRR)

 

Govern interí de Joan Maluquer i Viladot (16-XII-1935/18-XII-1935)

Governador General interí de Catalunya i President interí de la Generalitat

Joan Maluquer i Viladot (LC)

Conseller de Finances, Economia i Agricultura

Antoni de Sabatés i Vila (LC)

Conseller de Cultura

Lluís Duran i Ventosa (LC)

Conseller de Treball

Alexandre Gallart i Folch (LC)

Conseller d’Obres Públiques

Joan Vallès i Pujals (LC)

 

Govern de Fèlix Escalas i Chamení (18-XII-1935/17-II-1936)

Governador General de Catalunya i President de la Generalitat

Fèlix Escalàs i Chamení (tècnic vinculat a la LC)

Conseller de Finances, Economia i Agricultura

Antoni de Sabatés i Vila (LC)

Conseller de Cultura

Lluís Duran i Ventosa (LC)

Conseller de Treball

Alexandre Gallart i Folch (LC)

Conseller d’Obres Públiques

Joan Vallès i Pujals (LC)

Conseller de Sanitat i Assistència Social

Felip Bertran i Güell (LC), des del 4-I-1936

 

Govern de Joan Moles i Ormella (17-II-1936/29-II-1936)

Governador General de Catalunya i President de la Generalitat

Joan Moles i Ormella (pro-ERC)

 

Generalitat de Catalunya

1r. Govern de Lluís Companys i Jover (1-III-1936/30-III-1936), continuació i 3r. reajustament governamental

President de la Generalitat i Conseller interí de Governació

Lluís Companys i Jover (ERC)

Ventura Gassol i Rovira (ERC), interí entre l’1-III-1936 i el 13-III-1936

Conseller de Justícia i Dret

Joan Lluhí i Vallescà (ERC)

Conseller de Finances

Martí Esteve i Guau (ACR)

Conseller d’Economia i Agricultura

Joan Comorera i Soler (USC)

Conseller de Cultura

Ventura Gassol i Rovira (ERC)

Conseller de Treball

Martí Barrera i Maresta (ERC)

Conseller d’Obres Públiques i Assistència Social i Sanitària

Pere Mestres i Albet (ERC)

 

1r. Govern de Lluís Companys i Jover (30-III-1936/13-V-1936), 4t. reajustament governamental

President de la Generalitat

Lluís Companys i Jover (ERC)

Conseller de Governació

Josep Maria Espanya i Sirat (ERC)

Conseller de Justícia i Dret

Joan Lluhí i Vallescà (ERC)

Conseller de Finances

Martí Esteve i Guau (ACR)

Conseller d’Economia i Agricultura

Joan Comorera i Soler (USC)

Conseller de Cultura

Ventura Gassol i Rovira (ERC)

Conseller de Treball

Martí Barrera i Maresta (ERC)

Conseller d’Obres Públiques i Assistència Social i Sanitària

Pere Mestres i Albet (ERC)

 

1r. Govern de Lluís Companys i Jover (13-V-1936/26-V-1936), 5è. reajustament governamental

President de la Generalitat i Conseller interí de Justícia i Dret

Lluís Companys i Jover (ERC)

Conseller de Governació

Josep Maria Espanya i Sirat (ERC)

Conseller de Finances

Martí Esteve i Guau (ACR)

Conseller d’Economia i Agricultura

Joan Comorera i Soler (USC)

Conseller de Cultura

Ventura Gassol i Rovira (ERC)

Conseller de Treball

Martí Barrera i Maresta (ERC)

Conseller d’Obres Públiques i Assistència Social i Sanitària

Pere Mestres i Albet (ERC)

 

2n. Govern de Lluís Companys i Jover (26-V-1936/31-VII-1936)

President de la Generalitat

Lluís Companys i Jover (ERC)

Conseller de Governació

Josep Maria Espanya i Sirat (ERC)

Conseller de Justícia i Dret

Pere Comes i Calvet (ERC)

Conseller de Finances

Martí Esteve i Guau (ACR)

Conseller d’Economia i Agricultura

Lluís Prunés i Sató (ERC)

Conseller de Cultura

Ventura Gassol i Rovira (ERC)

Conseller de Treball

Martí Barrera i Maresta (ERC)

Conseller d’Obres Públiques

Pere Mestres i Albet (ERC)

Conseller de Sanitat i Assistència Social

Manuel Corachan i García (independent)

 

1r. Govern de Joan Casanovas i Maristany (31-VII-1936/6-VIII-1936)

President de la Generalitat

Lluís Companys i Jover (ERC)

President del Consell Executiu i Conseller Primer

Joan Casanovas i Maristany (ERC)

Conseller de Governació

Josep Maria Espanya i Sirat (ERC)

Conseller de Justícia i Dret

Josep Quero i Morales (ERC)

Conseller de Defensa

Felip Díaz i Sandino (militar)

Conseller de Finances

Martí Esteve i Guau (ACR)

Conseller d’Economia

Joan Comorera i Soler (PSUC)

Conseller d’Agricultura

Josep Calvet i Móra (UR)

Conseller de Cultura

Ventura Gassol i Rovira (ERC)

Conseller de Treball

Lluís Prunés i Sató (ERC)

Conseller d’Obres Públiques

Pere Mestres i Albet (ERC)

Conseller de Sanitat

Martí Rouret i Callol (ERC)

Conseller d’Assistència Social

Joan Puig i Ferreter (ERC)

Conseller de Serveis Públics

Josep Tarradellas i Joan (ERC)

Conseller de Comunicacions

Rafael Vidiella i Franch (PSUC)

Conseller de Proveïments

Estanislau Ruiz i Ponseti (PSUC)

 

2n. Govern de Joan Casanovas i Maristany (6-VIII-1936/28-IX-1936)

President de la Generalitat

Lluís Companys i Jover (ERC)

President del Consell Executiu i Conseller Primer

Joan Casanovas i Maristany (ERC)

Conseller de Governació

Josep Maria Espanya i Sirat (ERC)

Conseller de Justícia

Josep Quero i Morales (ERC)

Conseller de Defensa

Felip Díaz i Sandino (militar)

Conseller de Finances

Martí Esteve i Guau (ACR)

Conseller d’Economia i Serveis Públics

Josep Tarradellas i Joan (ERC)

Conseller d’Agricultura i Proveïments

Josep Calvet i Móra (UR)

Conseller de Cultura

Ventura Gassol i Rovira (ERC)

Conseller de Treball

Lluís Prunés i Sató (ERC)

Conseller d’Obres Públiques

Pere Mestres i Albet (ERC)

Conseller de Sanitat

Martí Rouret i Callol (ERC)

Conseller d’Assistència Social

Joan Puig i Ferreter (ERC)

 

1r. Govern de Josep Tarradellas i Joan (28-IX-1936/17-XII-1936)

President de la Generalitat

Lluís Companys i Jover (ERC)

President del Consell Executiu, Conseller Primer i Conseller de Finances

Josep Tarradellas i Joan (ERC)

Conseller de Seguretat Interior

Artemi Aiguader i Miró (ERC)

Conseller de Justícia

Andreu Nin i Pérez (POUM)

Conseller de Defensa

Felip Díaz i Sandino (militar)

Conseller d’Economia

Joan Porqueres i Fàbregas (CNT)

Conseller d’Agricultura

Josep Calvet i Móra (UR)

Conseller de Cultura

Ventura Gassol i Rovira (ERC)

Conseller de Treball i Obres Públiques

Miquel Valdés i Garriga (PSUC)

Conseller de Sanitat i Assistència Social

Antoni García i Birlan (CNT)

Conseller de Serveis Públics

Joan Comorera i Soler (PSUC)

Conseller de Proveïments

Josep Juan i Domènech (CNT)

Conseller sense cartera

Rafael Closas i Cendra (ACR)

 

2n. Govern de Josep Tarradellas i Joan (17-XII-1936/3-IV-1937)

President de la Generalitat

Lluís Companys i Jover (ERC)

President del Consell Executiu, Conseller Primer i Conseller de Finances

Josep Tarradellas i Joan (ERC)

Conseller de Seguretat Interior

Artemi Aiguader i Miró (ERC)

Conseller de Justícia

Rafael Vidiella i Franch (UGT)

Conseller de Defensa

Francesc Isgleas i Piarnau (CNT)

Conseller d’Economia

Sinesio García Fernández, àlies Diego Abad de Santillán (CNT)

Conseller d’Agricultura

Josep Calvet i Móra (UR)

Conseller de Cultura

Antoni Maria Sbert i Massanet (ERC)

Conseller de Treball i Obres Públiques

Miquel Valdés i Garriga (UGT)

Conseller de Sanitat i Assistència Social

Pedro Herrera (CNT)

Conseller de Serveis Públics

Josep Juan i Domènech (CNT)

Conseller de Proveïments

Joan Comorera i Soler (UGT)

 

3r. Govern de Josep Tarradellas i Joan (3-IV-1937/16-IV-1936)

President de la Generalitat

Lluís Companys i Jover (ERC)

President del Consell Executiu, Conseller Primer, Conseller de Finances i Conseller de Cultura

Josep Tarradellas i Joan (ERC)

Conseller de Seguretat Interior

Artemi Aiguader i Miró (ERC)

Conseller de Defensa

Francesc Isgleas i Piarnau (CNT)

Conseller d’Economia, Serveis Públics, Sanitat i Assistència Social

Josep Juan i Domènech (CNT)

Conseller d’Agricultura i Proveïments

Josep Calvet i Móra (UR)

Conseller de Treball, Obres Públiques i Justícia

Joan Comorera i Soler (UGT)

 

4t. Govern de Josep Tarradellas i Joan (16-IV-1937/5-V-1937)

President de la Generalitat

Lluís Companys i Jover (ERC)

President del Consell Executiu, Conseller Primer i Conseller de Finances

Josep Tarradellas i Joan (ERC)

Conseller de Seguretat Interior

Artemi Aiguader i Miró (ERC)

Conseller de Justícia

Rafael Vidiella i Franch (UGT)

Conseller de Defensa

Francesc Isgleas i Piarnau (CNT)

Conseller d’Economia

Andreu Capdevila i Puig (CNT)

Conseller d’Agricultura

Josep Calvet i Móra (UR)

Conseller de Cultura

Antoni Maria Sbert i Massanet (ERC)

Conseller de Treball i Obres Públiques

Rafael Vidiella i Franch (UGT)

Conseller de Sanitat i Assistència Social

Aurelio Fernández Sánchez (CNT)

Conseller de Serveis Públics

Josep Juan i Domènech (CNT)

Conseller de Proveïments

Josep Miret i Musté (UGT)

 

3r. Govern de Lluís Companys i Jover (5-V-1937/29-VI-1937)

President de la Generalitat

Lluís Companys i Jover (ERC)

Conseller de Governació, Finances i Cultura

Carles Martí i Feced (ERC), des del 7-V-1937

Conseller de Justícia, Proveïments, Treball i Obres Públiques

Rafael Vidiella i Franch (UGT), des del 7-V-1937

Conseller d’Economia, Serveis Públics, Sanitat i Assistència Social

Valeri Mas i Casas (CNT), des del 7-V-1937

Conseller sense cartera

Antoni Sesé i Artaso (UGT),des del 7-V-1937assassinat abans d’ocupar el càrrec

 

4t. Govern de Lluís Companys i Jover (29-VI-1937/9-II-1939)

President de la Generalitat

Lluís Companys i Jover (ERC)

Conseller de Governació i Assistència Social

Antoni Maria Sbert i Massanet (ERC)

Conseller de Justícia

Pere Bosch i Gimpera (ACR)

Conseller de Finances

Josep Tarradellas i Joan (ERC)

Conseller d’Economia

Joan Comorera i Soler (PSUC)

Conseller d’Agricultura

Josep Calvet i Móra (UR)

Conseller de Cultura

Carles Pi I Sunyer (ERC)

Conseller de Treball i Obres Públiques

Rafael Vidiella i Franch (PSUC)

Conseller de Proveïments

Miquel Serra i Pàmies (PSUC)

 

Generalitat Provisional

Govern de Josep Tarradellas i Joan (5-XII-1977/19-X-1978)

President de la Generalitat

Josep Tarradellas i Joan (independent)

President_Tarradellas.JPG

Conseller de Governació

Frederic Rahola i d’Espona (ERC)

Conseller d’Economia i Finances

Joan Josep Folchi i Bonafonte (CC-UCD)

Conseller d’Agricultura i Ramaderia

Josep Roig i Magrinyà (ERC)

Conseller d’Ensenyament i Cultura

Pere Pi-Sunyer i Bayo (CDC)

Conseller de Treball

Joan Codina i Torres (PSC)

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Narcís Serra i Serra (PSC)

Conseller de Sanitat i Assistència Social

Ramon Espasa i Oliver (PSUC)

Conseller sense cartera

Antoni Gutiérrez Díaz (PSUC)

Conseller sense cartera

Jordi Pujol i Soley (CDC)

Conseller sense cartera

Joan Raventós i Carner (PSC)

Conseller sense cartera

Carles Sentís i Anfruns (CC-UCD)

Conseller sense cartera

Josep Maria Triginer i Fernández (PSC)

 

Govern de Josep Tarradellas i Joan (19-X-1978/22-III-1979), 1r. reajustament governamental

President de la Generalitat

Josep Tarradellas i Joan (independent)

Conseller de Governació

Manuel Ortínez i Mur (independent)

Conseller d’Economia i Finances

Eduard Punset i Casals (CC-UCD)

Conseller d’Agricultura i Ramaderia

Josep Roig i Magrinyà (ERC)

Conseller d’Ensenyament i Cultura

Pere Pi-Sunyer i Bayo (CDC)

Conseller de Treball

Joan Codina i Torres (PSC)

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Narcís Serra i Serra (PSC)

Conseller de Sanitat i Assistència Social

Ramon Espasa i Oliver (PSUC)

Conseller sense cartera

Antoni Gutiérrez Díaz (PSUC)

Conseller sense cartera

Jordi Pujol i Soley (CDC)

Conseller sense cartera

Joan Raventós i Carner (PSC)

Conseller sense cartera

Carles Sentís i Anfruns (CC-UCD)

Conseller sense cartera

Josep Maria Triginer i Fernández (PSC)

 

Govern de Josep Tarradellas i Joan (22-III-1979/15-XII-1979), 2n. reajustament governamental

President de la Generalitat

Josep Tarradellas i Joan (independent)

Conseller de Governació

Manuel Ortínez i Mur (independent)

Conseller d’Economia i Finances

Eduard Punset i Casals (CC-UCD)

Conseller d’Agricultura i Ramaderia

Josep Roig i Magrinyà (ERC)

Conseller d’Ensenyament i Cultura

Pere Pi-Sunyer i Bayo (CDC)

Conseller de Treball

Joan Codina i Torres (PSC)

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Lluís Armet i Coma (PSC)

Conseller de Sanitat i Assistència Social

Ramon Espasa i Oliver (PSUC)

Conseller sense cartera

Antoni Gutiérrez Díaz (PSUC)

Conseller sense cartera

Jordi Pujol i Soley (CDC)

Conseller sense cartera

Joan Raventós i Carner (PSC)

Conseller sense cartera

Carles Sentís i Anfruns (CC-UCD)

Conseller sense cartera

Josep Maria Triginer i Fernández (PSC)

 

Govern de Josep Tarradellas i Joan (15-XII-1979/8-V-1980), 3r. reajustament governamental

President de la Generalitat

Josep Tarradellas i Joan (independent)

Conseller de Governació

Josep Maria Bricall i Masip (independent)

Conseller d’Economia i Finances

Eduard Punset i Casals (CC-UCD)

Conseller d’Agricultura i Ramaderia

Josep Roig i Magrinyà (ERC)

Conseller d’Ensenyament i Cultura

Pere Pi-Sunyer i Bayo (CDC)

Conseller de Treball

Joan Codina i Torres (PSC)

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Lluís Armet i Coma (PSC)

Conseller de Sanitat i Assistència Social

Ramon Espasa i Oliver (PSUC)

Conseller sense cartera

Antoni Gutiérrez Díaz (PSUC)

Conseller sense cartera

Jordi Pujol i Soley (CDC)

Conseller sense cartera

Joan Raventós i Carner (PSC)

Conseller sense cartera

Carles Sentís i Anfruns (CC-UCD)

Conseller sense cartera

Josep Maria Triginer i Fernández (PSC)

 

Generalitat de Catalunya

1r. Govern de Jordi Pujol i Soley (8-V-1980/24-VIII-1982)

President de la Generalitat

Jordi Pujol i Soley (CDC)

President_Pujol.jpg

Conseller Adjunt a la Presidència

Miquel Coll i Alentorn (UDC)

Conseller de Governació

Joan Vidal i Gayolà (CDC)

Conseller de Justícia

Ignasi de Gispert i Jordà (UDC)

Conseller d’Economia i Finances

Ramon Trias Fargas (CDC)

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Agustí Carol i Foix (CDC)

Conseller d’Ensenyament

Joan Guitart i Agell (CDC)

Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació

Max Canher i García (CDC)

Conseller de Treball

Joan Rigol i Roig (UDC)

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Josep Maria Cullell i Nadal (CDC)

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Josep Laporte i Salas (CDC)

Conseller d’Indústria i Energia

Vicenç Oller i Compañ (CDC)

Conseller de Comerç i Turisme

Francesc Sanuy i Gistau (CDC)

 

1r. Govern de Jordi Pujol i Soley (24-VIII-1982/16-XI-1982), 1r. reajustament governamental

President de la Generalitat

Jordi Pujol i Soley (CDC)

Conseller Adjunt a la Presidència

Miquel Coll i Alentorn (UDC)

Conseller de Governació

Macià Alavedra i Moner (CDC)

Conseller de Justícia

Agustí Bassols i Parés (UDC)

Conseller d’Economia i Finances

Ramon Trias Fargas (CDC)

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Agustí Carol i Foix (CDC)

Conseller d’Ensenyament

Joan Guitart i Agell (CDC)

Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació

Max Canher i García (CDC)

Conseller de Treball

Joan Rigol i Roig (UDC)

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Josep Maria Cullell i Nadal (CDC)

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Josep Laporte i Salas (CDC)

Conseller d’Indústria i Energia

Vicenç Oller i Compañ (CDC)

Conseller de Comerç i Turisme

Francesc Sanuy i Gistau (CDC)

 

1r. Govern de Jordi Pujol i Soley (16-IX-1982/8-VI-1983), 2n. reajustament governamental

President de la Generalitat

Jordi Pujol i Soley (CDC)

Conseller Adjunt a la Presidència

Miquel Coll i Alentorn (UDC)

Conseller de Governació

Macià Alavedra i Moner (CDC)

Conseller de Justícia

Agustí Bassols i Parés (UDC)

Conseller d’Economia i Finances

Jordi Planasdemunt i Gubert (CDC)

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Agustí Carol i Foix (CDC)

Conseller d’Ensenyament

Joan Guitart i Agell (CDC)

Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació

Max Canher i García (CDC)

Conseller de Treball

Joan Rigol i Roig (UDC)

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Josep Maria Cullell i Nadal (CDC)

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Josep Laporte i Salas (CDC)

Conseller d’Indústria i Energia

Vicenç Oller i Compañ (CDC)

Conseller de Comerç i Turisme

Francesc Sanuy i Gistau (CDC)

 

1r. Govern de Jordi Pujol i Soley (8-VI-1983/14-VI-1983), 3r. reajustament governamental

President de la Generalitat

Jordi Pujol i Soley (CDC)

Conseller Adjunt a la Presidència

Miquel Coll i Alentorn (UDC)

Conseller de Governació

Macià Alavedra i Moner (CDC)

Conseller de Justícia

Agustí Bassols i Parés (UDC)

Conseller d’Economia i Finances i

Conseller interí de Política Territorial i Obres Públiques

Josep Maria Cullell i Nadal (CDC)

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Agustí Carol i Foix (CDC)

Conseller d’Ensenyament

Joan Guitart i Agell (CDC)

Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació

Max Canher i García (CDC)

Conseller de Treball

Joan Rigol i Roig (UDC)

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Josep Laporte i Salas (CDC)

Conseller d’Indústria i Energia

Vicenç Oller i Compañ (CDC)

Conseller de Comerç i Turisme

Francesc Sanuy i Gistau (CDC)

 

1r. Govern de Jordi Pujol i Soley (14-VI-1983/17-V-1984), 4t. reajustament governamental

President de la Generalitat

Jordi Pujol i Soley (CDC)

Conseller Adjunt a la Presidència

Miquel Coll i Alentorn (UDC)

Conseller de Governació

Macià Alavedra i Moner (CDC)

Conseller de Justícia

Agustí Bassols i Parés (UDC)

Conseller d’Economia i Finances

Josep Maria Cullell i Nadal (CDC)

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Agustí Carol i Foix (CDC)

Conseller d’Ensenyament

Joan Guitart i Agell (CDC)

Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació

Max Canher i García (CDC)

Conseller de Treball

Joan Rigol i Roig (UDC)

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Xavier Bigatà i Ribé (CDC)

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Josep Laporte i Salas (CDC)

Conseller d’Indústria i Energia

Vicenç Oller i Compañ (CDC)

Conseller de Comerç i Turisme

Francesc Sanuy i Gistau (CDC)

 

1r. Govern de Jordi Pujol i Soley (17-V-1984/18-VI-1984), 5è. reajustament governamental

President de la Generalitat

Jordi Pujol i Soley (CDC)

Conseller de Governació

Macià Alavedra i Moner (CDC)

Conseller de Justícia

Agustí Bassols i Parés (UDC)

Conseller d’Economia i Finances

Josep Maria Cullell i Nadal (CDC)

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Agustí Carol i Foix (CDC)

Conseller d’Ensenyament

Joan Guitart i Agell (CDC)

Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació

Max Canher i García (CDC)

Conseller de Treball

Joan Rigol i Roig (UDC)

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Xavier Bigatà i Ribé (CDC)

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Josep Laporte i Salas (CDC)

Conseller d’Indústria i Energia

Vicenç Oller i Compañ (CDC)

Conseller de Comerç i Turisme

Francesc Sanuy i Gistau (CDC)

 

2n. Govern de Jordi Pujol i Soley (18-VI-1984/19-XII-1985)

President de la Generalitat

Jordi Pujol i Soley (CDC)

Conseller de Governació

Macià Alavedra i Moner (CDC)

Conseller de Justícia

Agustí Bassols i Parés (UDC)

Conseller d’Economia i Finances

Josep Maria Cullell i Nadal (CDC)

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Josep Miró i Ardèvol (CDC)

Conseller d’Ensenyament

Joan Guitart i Agell (CDC)

Conseller de Cultura

Joan Rigol i Roig (UDC)

Conseller de Treball

Oriol Badia i Tobella (CDC)

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Xavier Bigatà i Ribé (CDC)

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Josep Laporte i Salas (CDC)

Conseller d’Indústria i Energia

Joan Hortalà i Arau (ERC)

Conseller de Comerç i Turisme

Francesc Sanuy i Gistau (CDC)

 

2n. Govern de Jordi Pujol i Soley (19-XII-1985/9-V-1986), 1r. reajustament governamental

President de la Generalitat

Jordi Pujol i Soley (CDC)

Conseller de Governació

Macià Alavedra i Moner (CDC)

Conseller de Justícia

Agustí Bassols i Parés (UDC)

Conseller d’Economia i Finances

Josep Maria Cullell i Nadal (CDC)

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Josep Miró i Ardèvol (CDC)

Conseller d’Ensenyament

Joan Guitart i Agell (CDC)

Conseller de Cultura

Joaquim Ferrer i Roca (CDC)

Conseller de Treball

Oriol Badia i Tobella (CDC)

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Xavier Bigatà i Ribé (CDC)

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Josep Laporte i Salas (CDC)

Conseller d’Indústria i Energia

Joan Hortalà i Arau (ERC)

Conseller de Comerç i Turisme

Narcís Oliveras i Terradas (UDC)

 

2n. Govern de Jordi Pujol i Soley (9-V-1986/27-II-1987), 2n. reajustament governamental

President de la Generalitat

Jordi Pujol i Soley (CDC)

Conseller de Governació

Agustí Bassols i Parés (UDC)

Conseller de Justícia

Joaquim Xicoy i Bassegoda (UDC)

Conseller d’Economia i Finances

Josep Maria Cullell i Nadal (CDC)

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Josep Miró i Ardèvol (CDC)

Conseller d’Ensenyament

Joan Guitart i Agell (CDC)

Conseller de Cultura

Joaquim Ferrer i Roca (CDC)

Conseller de Treball

Oriol Badia i Tobella (CDC)

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Xavier Bigatà i Ribé (CDC)

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Josep Laporte i Salas (CDC)

Conseller d’Indústria i Energia

Joan Hortalà i Arau (ERC)

Conseller de Comerç i Turisme

Joaquim Molins i Amat (CDC)

 

2n. Govern de Jordi Pujol i Soley (27-II-1987/23-IV-1987), 3r. reajustament governamental

President de la Generalitat

Jordi Pujol i Soley (CDC)

Conseller de Governació

Agustí Bassols i Parés (UDC)

Conseller de Justícia

Joaquim Xicoy i Bassegoda (UDC)

Conseller d’Economia i Finances

Josep Maria Cullell i Nadal (CDC)

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Josep Miró i Ardèvol (CDC)

Conseller d’Ensenyament

Joan Guitart i Agell (CDC)

Conseller de Cultura

Joaquim Ferrer i Roca (CDC)

Conseller de Treball

Oriol Badia i Tobella (CDC)

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Xavier Bigatà i Ribé (CDC)

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Josep Laporte i Salas (CDC)

Conseller d’Indústria i Energia

Macià Alavedra i Moner (CDC)

Conseller de Comerç i Turisme

Joaquim Molins i Amat (CDC)

 

2n. Govern de Jordi Pujol i Soley (23-IV-1987/4-VII-1988), 4t. reajustament governamental

President de la Generalitat

Jordi Pujol i Soley (CDC)

Conseller de Governació

Agustí Bassols i Parés (UDC)

Conseller de Justícia

Joaquim Xicoy i Bassegoda (UDC)

Conseller d’Economia i Finances

Josep Manuel Basáñez i Villaluenga (CDC)

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Josep Miró i Ardèvol (CDC)

Conseller d’Ensenyament

Joan Guitart i Agell (CDC)

Conseller de Cultura

Joaquim Ferrer i Roca (CDC)

Conseller de Treball

Oriol Badia i Tobella (CDC)

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Xavier Bigatà i Ribé (CDC)

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Josep Laporte i Salas (CDC)

Conseller d’Indústria i Energia

Macià Alavedra i Moner (CDC)

Conseller de Comerç i Turisme

Joaquim Molins i Amat (CDC)

 

3r. Govern de Jordi Pujol i Soley (4-VII-1988/22-X-1989)

President de la Generalitat

Jordi Pujol i Soley (CDC)

Conseller de Governació

Josep Gomis i Martí (CDC)

Conseller de Justícia

Agustí Bassols i Parés (UDC)

Conseller d’Economia i Finances

Ramon Trias Fargas (CDC) (+ el 22-X-1989)

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Josep Miró i Ardèvol (CDC)

Conseller d’Ensenyament

Josep Laporte i Salas (CDC)

Conseller de Cultura

Joan Guitart i Agell (CDC)

Conseller de Treball

Ignasi Farreres i Bochaca (UDC)

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Joaquim Molins i Amat (CDC)

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Xavier Trias i Vidal de Llobatera (CDC)

Conseller d’Indústria i Energia

Macià Alavedra i Moner (CDC)

Conseller de Comerç, Consum i Turisme

Lluís Alegre i Selga (UDC)

 

3r. Govern de Jordi Pujol i Soley (22-X-1989/19-XII-1989), 1r. reajustament governamental

President de la Generalitat

Jordi Pujol i Soley (CDC)

Conseller de Governació

Josep Gomis i Martí (CDC)

Conseller de Justícia

Agustí Bassols i Parés (UDC)

Conseller d’Economia i Finances i Conseller interí d’Indústria i Energia

Macià Alavedra i Moner (CDC)

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Josep Miró i Ardèvol (CDC)

Conseller d’Ensenyament

Josep Laporte i Salas (CDC)

Conseller de Cultura

Joan Guitart i Agell (CDC)

Conseller de Treball

Ignasi Farreres i Bochaca (UDC)

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Joaquim Molins i Amat (CDC)

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Xavier Trias i Vidal de Llobatera (CDC)

Conseller de Comerç, Consum i Turisme

Lluís Alegre i Selga (UDC)

 

3r. Govern de Jordi Pujol i Soley (19-XII-1989/4-IV-1991), 2n. reajustament governamental

President de la Generalitat

Jordi Pujol i Soley (CDC)

Conseller de Governació

Josep Gomis i Martí (CDC)

Conseller de Justícia

Agustí Bassols i Parés (UDC)

Conseller d’Economia i Finances

Macià Alavedra i Moner (CDC)

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Josep Miró i Ardèvol (CDC)

Conseller d’Ensenyament

Josep Laporte i Salas (CDC)

Conseller de Cultura

Joan Guitart i Agell (CDC)

Conseller de Treball

Ignasi Farreres i Bochaca (UDC)

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Joaquim Molins i Amat (CDC)

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Xavier Trias i Vidal de Llobatera (CDC)

Conseller d’Indústria i Energia

Antoni Subirà i Claus ((CDC)

Conseller de Comerç, Consum i Turisme

Lluís Alegre i Selga (UDC)

 

3r. Govern de Jordi Pujol i Soley (4-IV-1991/15-IV-1992), 3r. reajustament governamental

President de la Generalitat

Jordi Pujol i Soley (CDC)

Conseller de Governació

Josep Gomis i Martí (CDC)

Conseller de Justícia

Agustí Bassols i Parés (UDC)

Conseller d’Economia i Finances

Macià Alavedra i Moner (CDC)

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Josep Miró i Ardèvol (CDC)

Conseller d’Ensenyament

Josep Laporte i Salas (CDC)

Conseller de Cultura

Joan Guitart i Agell (CDC)

Conseller de Treball

Ignasi Farreres i Bochaca (UDC)

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Joaquim Molins i Amat (CDC)

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Xavier Trias i Vidal de Llobatera (CDC)

Conseller d’Indústria i Energia

Antoni Subirà i Claus ((CDC)

Conseller de Comerç, Consum i Turisme

Lluís Alegre i Selga (UDC)

Conseller de Medi Ambient

Albert Vilalta González (CDC)

 

4t. Govern de Jordi Pujol i Soley (15-IV-1992/14-IX-1992)

President de la Generalitat

Jordi Pujol i Soley (CDC)

Conseller de Governació

Josep Gomis i Martí (CDC)

Conseller de Justícia

Agustí Bassols i Parés (UDC)

Conseller d’Economia i Finances

Macià Alavedra i Moner (CDC)

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Joan Vallvé i Ribera (CDC)

Conseller d’Ensenyament

Josep Laporte i Salas (CDC)

Conseller de Cultura

Joan Guitart i Agell (CDC)

Conseller de Treball

Ignasi Farreres i Bochaca (UDC)

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Joaquim Molins i Amat (CDC)

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Xavier Trias i Vidal de Llobatera (CDC)

Conseller d’Indústria i Energia

Antoni Subirà i Claus ((CDC)

Conseller de Comerç, Consum i Turisme

Lluís Alegre i Selga (UDC)

Conseller de Medi Ambient

Albert Vilalta González (CDC)

 

4t. Govern de Jordi Pujol i Soley (14-IX-1992/22-XII-1992), 1r. reajustament governamental

President de la Generalitat

Jordi Pujol i Soley (CDC)

Conseller de Governació

Josep Gomis i Martí (CDC)

Conseller de Justícia

Agustí Bassols i Parés (UDC)

Conseller d’Economia i Finances

Macià Alavedra i Moner (CDC)

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Francesc Xavier Marimon i Sabaté (CDC)

Conseller d’Ensenyament

Josep Laporte i Salas (CDC)

Conseller de Cultura

Joan Guitart i Agell (CDC)

Conseller de Treball

Ignasi Farreres i Bochaca (UDC)

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Joaquim Molins i Amat (CDC)

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Xavier Trias i Vidal de Llobatera (CDC)

Conseller d’Indústria i Energia

Antoni Subirà i Claus ((CDC)

Conseller de Comerç, Consum i Turisme

Lluís Alegre i Selga (UDC)

Conseller de Medi Ambient

Albert Vilalta González (CDC)

 

4t. Govern de Jordi Pujol i Soley (22-XII-1992/6-V-1993), 2n. reajustament governamental

President de la Generalitat

Jordi Pujol i Soley (CDC)

Consellera de Governació

Maria Eugènia Cuenca i Valero (CDC)

Conseller de Justícia

Antoni Isac i Aguilar (UDC)

Conseller d’Economia i Finances

Macià Alavedra i Moner (CDC)

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Francesc Xavier Marimon i Sabaté (CDC)

Conseller d’Ensenyament

Joan Maria Pujals i Vallvé (CDC)

Conseller de Cultura

Joan Guitart i Agell (CDC)

Conseller de Treball

Ignasi Farreres i Bochaca (UDC)

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Joaquim Molins i Amat (CDC)

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Xavier Trias i Vidal de Llobatera (CDC)

Conseller d’Indústria i Energia

Antoni Subirà i Claus ((CDC)

Conseller de Comerç, Consum i Turisme

Lluís Alegre i Selga (UDC)

Conseller de Medi Ambient

Albert Vilalta González (CDC)

 

4t. Govern de Jordi Pujol i Soley (6-V-1993/18-XI-1994), 3r. reajustament governamental

President de la Generalitat

Jordi Pujol i Soley (CDC)

Consellera de Governació

Maria Eugènia Cuenca i Valero (CDC)

Conseller de Justícia

Antoni Isac i Aguilar (UDC)

Conseller d’Economia i Finances

Macià Alavedra i Moner (CDC)

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Francesc Xavier Marimon i Sabaté (CDC)

Conseller d’Ensenyament

Joan Maria Pujals i Vallvé (CDC)

Conseller de Cultura

Joan Guitart i Agell (CDC)

Conseller de Treball

Ignasi Farreres i Bochaca (UDC)

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Josep Maria Cullell i Nadal (CDC)

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Xavier Trias i Vidal de Llobatera (CDC)

Conseller d’Indústria i Energia

Antoni Subirà i Claus ((CDC)

Conseller de Comerç, Consum i Turisme

Lluís Alegre i Selga (UDC)

Conseller de Medi Ambient

Albert Vilalta González (CDC)

 

4t. Govern de Jordi Pujol i Soley (18-XI-1994/1-II-1995), 4t. reajustament governamental

President de la Generalitat

Jordi Pujol i Soley (CDC)

Consellera de Governació

Maria Eugènia Cuenca i Valero (CDC)

Conseller de Justícia

Antoni Isac i Aguilar (UDC)

Conseller d’Economia i Finances

Macià Alavedra i Moner (CDC)

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Francesc Xavier Marimon i Sabaté (CDC)

Conseller d’Ensenyament

Joan Maria Pujals i Vallvé (CDC)

Conseller de Cultura

Joan Guitart i Agell (CDC)

Conseller de Treball

Ignasi Farreres i Bochaca (UDC)

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Jaume Roma i Rodríguez (CDC)

Conseller de Sanitat i Seguretat Social